VIII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Balkanlar’da Mimari ve Sanat
(9-11 Eylül 2021, Burdur/Türkiye)

 • slider
  Mostar Köprüsü
  Saraybosna
 • slider
  Selimiye Camii
  Edirne
 • slider
  Hüseyin Paşa Camii
  Taşlıca
 • slider
  Peleş Kalesi
  Romanya
 • slider
  Halk Dansları
  Makedonya
 • slider
  II. UBTAS
  Podgorica/KARADAĞ

UBTAK Ödülleri

UBTAS’ın düzenlenmesinde emeği geçen UBTAK (Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi) üyeleri her yıl geleneksel olarak UBTAK Balkan Tarihine Katkı Ödülü ile UBTAK Balkan Tarihine Hizmet Ödülü vermektedir.

 

Bugüne kadar UBTAK Balkan Tarihine Katkı Ödülünü alanlar
2014 - Prof. Dr. Šerbo Rastoder

Montengero Üniversitesi, Karadağ

2015 -  Prof. Dr. Mihai Maxim

Bükreş Üniversitesi, Romanya

2016 – Prof. Dr. Mehmet İnbaşı

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zafer Gölen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

2017 – Prof. Dr. Necdet Hayta

Gazi Üniversitesi, Türkiye

2018 - Prof. Dr. Ekrem Čaušević

Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan

2019 – Prof. Dr. İlber Ortaylı

MEF Üniversitesi, Türkiye

Bugüne kadar UBTAK Balkan Tarihine Katkı Ödülünü alanlar
2014 - Behlül Kanaqi

Karadağ İslam Meşihatı, Karadağ

 

2017 - Zeynel Abidin Türkoğlu

Tapu ve Kad. Gn. Md.lüğü, Türkiye

 

2019 – Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay

Trakya Üniversitesi, Türkiye

 

 


ÖNEMLİ TARİHLER

 • ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 5 Nisan 2021
 • KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI
 • 25 Nisan 2021
 • SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI
 • 25 AĞUSTOS 2021
 • SEMPOZYUM GÜNLERİ
 • 9-10 EYLÜL 2021
 • TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 25 EYLÜL 2021


VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu | Hüseyin KARAOĞLU - Gürkan GÖÇER © 2019