VIII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat
(1-4 Eylül 2022, İstanbul/Türkiye)

 • slider
  Mostar Köprüsü
  Saraybosna
 • slider
  Selimiye Camii
  Edirne
 • slider
  Hüseyin Paşa Camii
  Taşlıca
 • slider
  Peleş Kalesi
  Romanya
 • slider
  Halk Dansları
  Makedonya
 • slider
  II. UBTAS
  Podgorica/KARADAĞ

Kurullar

DÜZENLEYEN KURUMLAR
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye

Atatürk Kültür ve Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye

Beykent Üniversitesi, Türkiye

Doğuş Üniversitesi, Türkiye

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Türkiye

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Türkiye

Trakya Üniversitesi, Türkiye

Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek

Türk Tarih Kurumu, Türkiye

UBTAK (Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi)

 

ONUR KURULU
Prof. Dr. Adem KORKMAZ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Birol ÇETİN, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Türkiye

Prof. Dr. Derman Küçükaltan, İzmir Kavram Meslek Yüksekokul Müdürü, Türkiye

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nermina Hadžigrahić, Tuzla Üniversitesi, Rektörü, Bosna Hersek

Prof. Dr. Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Serkan Kayalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı, Türkiye

Prof. Dr. Turgut Özkan, Doğuş Üniversitesi Rektörü, Türkiye

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ethem Soner Çelikkol, Doğuş Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Babacan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Metin Ayışığı, Beykent Üniversitesi, Türkiye

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Abidin Temizer, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aleksandar Kadijević, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, Doğuş Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Emina Berbić Kolar, Osijek Josip Juraj Strossmayer Üniversitesi, Hırvatistan

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nihada Delibegović Džanić, Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek

Prof. Dr. Zafer Gölen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet Yaşar, Beykent Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen Özdem, Doğuş Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav, Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Semih Salman, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Türkiye

Dr. Gordana Rovćanin Premović , Karadağ Üniversitesi, Karadağ

BİLİM VE HAKEM KURULU
Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdullah Soykan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, Beykent Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Aksin, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alaattin Aköz, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Anisora Popa, Galați “Dunărea De Jos” Üniversitesi, Romanya

Prof. Dr. Božidar Jezernik, Ljubljana Üniversitesi, Slovenya

Prof. Dr. Damir Matanović, Osijek Josip Juraj Strossmayer Üniversitesi, Hırvatistan

Prof. Dr. Ekrem Čausević, Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan

Prof. Dr. Ema Miljković, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Prof. Dr. Emine Dingeç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hatice Oruç, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Izet Šabotić, Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mucize Ünlü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Necdet Hayta, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Orhan Kılıç, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Osman Köse, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Slobodan Ilić, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Şerbo Rastoder, Karadağ Üniversitesi, Karadağ

Doç. Dr. Alina Beatrice Cheșcă, Galați “Dunărea de Jos” Universitesi, Romanya

Doç. Dr. Bilgin Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Eyüp Kul, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İsmail Avcı, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Marijan Premović, Karadağ Üniversitesi, Karadağ

Doç. Dr. Memli Krasniqi, Albanoloji Enstitüsü Kosova

Doç. Dr. Dimitar V. Atanassov, Bulgaristan Bilimler Akademisi, Bulgaristan

Doç. Dr. Said Olgun, Siirt Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Togay Seçkin Birbudak, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Karbi, Beykent Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özcan Uslu, İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Soner Dursun, Beykent Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Umut Devrim Tunca, İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Sansar, Ege Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Vahit Cemil Urhan, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hasan Bello, Albanoloji Çalışmaları Enstitüsü, Arnavutluk

Dr. Hatixhe Ahmedi, Kosova Devlet Arşivleri, Kosova

Dr. Redzep Skrijelj, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan

Dr. Roxana Coman, Bükreş Belediye Müzesi, Romanya

Dr. Wojciech Szczepański, Polonya Bilimler Akademisi, Polonya

SEKRETERYA VE İLETİŞİM
Arş. Gör. Cem Bayındır, Beykent Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Fatih Karlıoğlu, Beykent Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Umut Sergen Dal, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Tuncay Pusat, Doğuş Üniversitesi, Türkiye

 

WEB TASARIM
Öğr. Gör. Hüseyin KARAOĞLU - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Öğr. Gör. Dr. Gürkan GÖÇER- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye


ÖNEMLİ TARİHLER

 • ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 4 Nisan 2022
 • KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI
 • 25 Nisan 2022
 • TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 29 TEMMUZ 2022
 • SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI
 • 15 AĞUSTOS 2022
 • SEMPOZYUM GÜNLERİ
 • 1-4 EYLÜL 2022


VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu | Hüseyin KARAOĞLU - Gürkan GÖÇER © 2021