VIII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat
(1-4 Eylül 2022, İstanbul/Türkiye)

 • slider
  Mostar Köprüsü
  Saraybosna
 • slider
  Selimiye Camii
  Edirne
 • slider
  Hüseyin Paşa Camii
  Taşlıca
 • slider
  Peleş Kalesi
  Romanya
 • slider
  Halk Dansları
  Makedonya
 • slider
  II. UBTAS
  Podgorica/KARADAĞ

İletişim

BİLİMSEL SEKRETERYA

Arş. Gör. Cem Bayındır Beykent Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Fatih Karlıoğlu, Beykent Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Umut Sergen Dal, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Tuncay Pusat, Doğuş Üniversitesi, Türkiye


e-posta: ubtasbalkan@gmail.com


ÖNEMLİ TARİHLER

 • ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 4 Nisan 2022
 • KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI
 • 25 Nisan 2022
 • TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 29 TEMMUZ 2022
 • SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI
 • 15 AĞUSTOS 2022
 • SEMPOZYUM GÜNLERİ
 • 1-4 EYLÜL 2022


VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu | Hüseyin KARAOĞLU - Gürkan GÖÇER © 2021