VI. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Balkan Ülkelerinin Ekonomik, Kültürel ve Siyasi İlişkileri (Geçmişten Günümüze)
(20-22 Eylül 2018, Edremit-Balıkesir/Türkiye)

 • slider
 • slider
  Edremit Sahili
  Edremit
 • slider
 • slider
  Hasan Boğuldu
  Edremit
 • slider
 • slider
  I. UBTAS
  Balıkesir
 • slider
 • slider
  II. UBTAS
  Podgorica/KARADAĞ
 • slider
 • slider
  III. UBTAS
  Bükreş/ROMANYA
 • slider
 • slider
  IV. UBTAS
  Saraybosna/BOSNA-HERSEK
 • slider
 • slider
  V. UBTAS
  Bled/SLOVENYA

Balkanlar sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca büyük göçlere, savaşlara, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere maruz kalmıştır. Dönemsel olarak incelendiğinde Balkanlar’da Roma İmparatorluğu Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi Balkanların her iki imparatorluktan miras edindiği önemli dönemlerden olmuştur. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nden ayrılan Balkan devletleri zaman zaman sınır değişikliklerine maruz kalmakla birlikte günümüze kadar varlıklarını Büyük Güçlerin gölgesi altında sürdürmüşlerdir. Roma İmparatorluğundan başlayıp günümüze kadar gelen süreçte, özellikle de Osmanlı döneminde, Balkanlar’da meydana gelen siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler ne yazık ki yeteri kadar incelenmemiştir. Bu sempozyumun amacı başta Osmanlı dönemi olmak üzere Balkan devletlerinin birbirleriyle, Roma İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti’yle ve Büyük Güçlerle olan siyasi, kültüre ve ekonomik ilişkilerini ele almak ve bu konudaki bilgi açığının giderilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Sempozyuma aşağıdaki konu başlıklarına dâhil olan bildiriler kabul edilecektir.

 
 • Balkan Devletlerinin Birbirleriyle İlişkileri
 • Roma İmparatorluğu ile Balkan Ülkelerinin İlişkileri
 • Osmanlı Devleti ile Balkan Ülkelerinin İlişkileri
 • Balkan Devletlilerinin Büyük Güçlerle İlişkileriUluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi (UBTAK), üyeleri yurtiçi ve yurtdışı öğretim üyeleri ile kurum yetkililerinden oluşan ve Balkan tarihi konulu akademik çalışmaları misyon edinmiş bir kuruluştur. UBTAK’ın amacı Balkan tarihinin önemli bir kısmını oluşturan Osmanlı dönemini araştırmak,  Osmanlı kaynaklarının yerli ve yabancı tarihçiler ve araştırmacılarca kullanımını teşvik etmek, Balkanlar’daki Osmanlı mirasını ortaya çıkarmak ve netice itibariyle Balkanlar’daki Osmanlı barışını (Pax Ottomana) yeniden tesis etmektir. UBTAK bu amaçla, uluslararası düzeyde sempozyum, kitap ve dergi gibi akademik çalışmalar yapmaktadır. UBTAK  ilk sempozyum çalışmasını  “I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS): Metodolojik Yaklaşımlar” başlığı ile Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-28 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. Söz konusu sempozyum, UBTAK, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışması ile yapılmıştır. Sempozyumun amacı Balkan tarihi araştırmalarında eksik bırakılan Osmanlı kaynaklarının Balkan tarihi ile ilgilenen yerli ve yabancı akademisyenler ve araştırmacılar tarafından kullanımını teşvik etmek ve bu konudaki eksikliğe dikkat çekmekti. Sempozyum, ABD, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, İngiltere, Karadağ, Kosova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan 23,  Türkiye’den de 34 akademisyen ve kurum yetkilisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma sunulan tebliğler “Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar” başlığıyla Libra Kitap tarafından basılmıştır. (http://www.librakitap.com.tr/content/view/410/219)

UBTAK ikinci sempozyumunu  1-4 Mayıs 2014 tarihinde Karadağ’da “Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî” başlığı ile gerçekleştirmiştir. Söz konusu sempozyum UBTAS öncülüğünde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Karadağ İslam Meşihatı, Türk Tarih Kurumu, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sempozyumda sunulan bildiriler Libra Kitap tarafından basılmıştır. (http://www.librakitap.com.tr/content/view/483/219/)

UBTAK üçüncü sempozyumunu 22-26 Nisan 2015 tarihinde Romanya'da Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili teması ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sempozyuma sunulan bildiriler Gece Kitaplığı tarafından Balkan Tarihi I-II ve Balkanlar’da Türk Dili başlıklarıyla 3 cilt halinde yayımlanmıştır.

UBTAK dördüncü sempozyumunu Osmanlı Dönemi Balkan Şehirler ve Balkanlar’da Tapu-Tahrir Sistemi teması ile 1-5 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna’da düzenlemiştir. Söz konusu sempozyum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyuma Türkiye ABD, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Polonya, Bulgaristan, İsveç, Slovenya ve Yunanistan’dan katılım sağlanmıştır. Sempozyuma sunulan bildiriler hakem ve editörlük süreçlerinden geçirildikten sonra Gece Kitaplığı tarafından “Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri” başlığıyla 3 cilt halinde yayımlanmıştır.

UBTAK beşinci sempozyumunu Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi ve Gündelik Yaşam  27-30 Eylül 2018 tarihinde Slovenya’da düzenlemiştir. Söz konusu sempozyum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ljubljana Üniversitesi, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyuma Türkiye Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Slovenya’dan katılım sağlanmıştır. Sempozyuma sunulan bildiriler 3 cilt kitap halinde yayınlanmıştır.

hedefimiz yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda her yıl farklı bir Balkan ülkesinde sempozyum düzenleyerek, Osmanlı dönemi Baklan tarihi konusunda akademik çalışmaları arttırmak, Balkan tarihi çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, Balkan ülkeleri arasında kültür alışverişini geliştirmek, Osmanlı arşivlerinin Balkan tarihi açısından önemini ortaya koymak, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle dostluk ilişkilerini ve Türkiye’deki kurumlarla Balkan ülkelerindeki kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

Sekreterya:
Doç. Dr. Abidin Temizer (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)
İletişim: https://www.facebook.com/ubtas.balkan 
Facebook grup adı: UBTAShttps://www.facebook.com/groups/488470397950605

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Eğitim ve Uygulama Oteli
http://bubyouygulamaoteli.com/

FİYAT BİLGİSİ (Oda+ Kahvaltı Fiyat Tarifesi)

Standart Oda*

Suite Oda*

Ek Yatak**

Tek Kişilk Oda
    (Single)

Çift Kişilik Oda
 (Double)

Tek Kişilk Oda
    (Single)

Çift Kişilik Oda
 (Double)

7 Yaş ve Üstü

 

75,00 TL

 

120,00 TL

 

100,00 TL

 

150,00 TL

 

40,00 TL

REZERVASYON İÇİN TEL: 0 266 416 21 28
NOT: Rezervasyon için arandığında “UBTAS Sempozyumu için konaklayacağınıza dair” bilgi vermeniz gerekir.

I. UBTAS (26-28 Nisan 2013, Bakılesir/Türkiye)
Bildiri Kitabı
Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar

II. UBTAS (1-4 Mayıs 2014, Podgorica/Karadağ)
Bildiri Kitabı
Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 1. Cilt
Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 2. Cilt

III. UBTAS (22-26 Nisan 2015, Bükreş/Romanya)
Bildiri Kitabı
Balkan Tarihi C. 1
Balkan Tarihi C. 2
Balkanlar'da Türk Dili    

IV. UBTAS (1-5 Haziran 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek)
Bildiri Kitabı
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 1
Cilt 1 Kapak
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 2
Cilt 2 Kapak
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 3
Cilt 3 Kapak


ÖNEMLİ TARİHLER

 • ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 28 Ağustos 2018
 • SEMPOZYUMA KAYIT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ
 • 30 AĞUSTOS 2018
 • SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI
 • 15 EYLÜL 2018
 • SEMPOZYUM GÜNLERİ
 • 20-22 EYLÜL 2018
 • TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 15 EKİM 2018


VI. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu | Hüseyin KARAOĞLU - Gürkan GÖÇER © 2018